Identiteit

De identiteit van een reformatorische school ligt vast in de Bijbel, die wij zien als het Woord van God. In Spreuken 22: 6 wordt ons de opdracht gegeven: 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis Zijns wegs.' Deze opdracht geldt in de eerste plaats de godsdienstige opvoeding, maar heeft evenzeer betekenis voor het hele leven en daarmee voor het onderwijs.  In MattheĆ¼s 25: 14-30 lezen wij de gelijkenis van de talenten. Duidelijk blijkt uit deze gelijkenis dat er verschil is tussen de talenten die ieder krijgt. Voor ieder geldt echter dezelfde opdracht, namelijk de talenten ten volle gebruiken naar de mate die God gegeven heeft. Vanuit deze en ook andere plaatsen uit Gods Woord wensen wij vorm te geven aan de opdracht om de identiteit en kwaliteit op de Ds. N.H. Beversluisschool te bewaken en te bevorderen.
Vanuit onze identiteit streven we ook een hoge kwaliteit na. Wij zien die twee niet als tegenstellingen maar als elementen die hand in hand gaan. Zonder een sterke identiteit ondergraven we ons bestaansrecht, maar zonder kwaliteitskenmerken ondergraven we onze eigen bekostigingsgrond. Juist als kwaliteitszorg en het uitdragen van onze identiteit hand in hand gaan, ligt er een vast en stevig fundament onder ons onderwijs.  
© 2024 SamuĆ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring