Uw kind aanmelden

Op verschillende manieren komen we in contact met ouders die hun kind op onze school geplaatst willen hebben. Vaak is er eerst een informeel contact over de onderwijsvorm de identiteit van onze school. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor een bezoek aan de school, waarin een oriënterend gesprek plaats heeft.

Voor toelating tot het SBO-onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal basisonderwijs nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door een samenwerkingsverband (SWV). Onze school is aangesloten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba.
 
Naast het beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), vragen wij de ouders in te stemmen met de identiteit van de school; zie hiervoor kopje identiteit

 
Belangrijk!
Als u uw kind voor het eerst wilt aanmelden op het SBO dient u hiervoor naar de basisschool van uw keuze te gaan, ook al weet u al dat Speciaal basisonderwijs de beste plek is voor uw kind. Deze basisschool is verantwoordelijk om voor uw kind een passende plek te vinden. De basisschool zal bij het SWV een TLV aanvragen.
We vragen de ouders om ook onze school vroegtijdig van de aanvraag op de hoogte te stellen en zo eventueel betrokken te zijn bij de TLV aanvraag.
 
Nadat er een TLV is afgegeven, kunnen ouders hun kind bij ons op school officieel aanmelden. Het aanmeldingsformulier ontvangt u van de administratie of tijdens het kennismakingsbezoek. Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van het kind, wordt het kind ingeschreven en geplaatst.
 
Plaatsing is bij voorkeur aan de start van het nieuwe schooljaar of na de kerstvakantie. Indien noodzakelijk is een tussentijdse plaatsing in goed overleg mogelijk.
 
Tijdens het aanmeldtraject is het vaak nodig om gegevens te delen en te verzamelen met andere instanties. Daarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of verzorgers. Daarom vragen we u om hiervoor het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen.

Download hier het inschrijfformulier

Meld u nu makkelijk aan

Geen bestand geselecteerd Bladeren
* = Verplicht veld
Lianne van Braak/Magda Innemee
Teamleiders

We staan u graag te woord

© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring