Zorgondersteuning

Zorgondersteuning wordt geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen op onze school. Het kan hier gaan om begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging . Dit wordt een onderwijs-zorgarangement genoemd.

Deze zorg tijdens onderwijsuren wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Een indicatie kan gegeven worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Een combinatie is ook mogelijk.
Als wij op school zien dat een onderwijs-zorgarrangement voor een leerling zinvol of noodzakelijk is om optimaal te kunnen functioneren op school en in die setting te ontwikkelen, zullen wij contact met de ouders opnemen. We bespreken dan wat het kind nodig heeft om het onderwijs goed vorm te kunnen geven, naast wat er door de school geboden kan worden.

  • Jeugdwet (indicatie via gemeente/sociaal team)
    Als de aanspraak op de Jeugdwet van toepassing is loopt de aanvraag via de gemeente waar het kind woont.
    Op dit moment zijn de gemeentes nog volop in ontwikkeling om deze Onderwijs-zorgarrangementen goed te laten lopen. Afgelopen jaar heeft de school contact gehad met diverse gemeentes waar onze leerlingen wonen. Over het algemeen is het zo dat de ouder/verzorger het (eerste) contact met de gemeente hierover moet zoeken. Zij gaan dan samen met de ouders kijken wat het kind nodig heeft.
    De gemeente, vaak gebeurt dit via een sociaal team (jeugd), gaat met de ouders in gesprek.
    De school, in de persoon van de schoolmaatschappelijk werkster, kan bij dit gesprek aansluiten om zo goed mogelijk de zorg in kaart te brengen.

  • Zorgverzekeringswet
Als er sprake is van aanspraak op de Zorgverzekeringswet is een indicatie van een wijk- of kinderverpleegkundig/arts nodig. Deze kunnen de ouders hierin verder begeleiden.

In het algemeen willen wij de ouders vragen bij een aanvraag voor begeleiding op school altijd vooraf contact op te nemen met school. Zeker als het gaat om begeleiding in de klas willen we zo min mogelijk verschillende zorgaanbieders inzetten. De voorkeur van school gaat sterk uit naar Agathos. Zij kunnen de zorg/begeleiding van verschillende kinderen combineren, zodat er zo min mogelijk verschillende mensen in de klas zullen zijn. Bij verschillende gemeentes hebben zij ook een contract.

Agathos biedt zowel zorg in natura (ZIN) als zorg via een persoonsgebonden budget (PGB). Voor ouders is ZIN meestal het makkelijkste.
Voor de inzet op school maken we afspraken en evalueren we dit regelmatig.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring