MR

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee leden van de ouders en twee leden van het personeel. Aan de orde komen diverse agendapunten in het belang van de leerlingen, ouders, personeel en de organisatie van de school. Te denken valt aan het ‘reilen en zeilen’ binnen de school, het financiële jaarverslag, vakantieplanningen en de invulling van vacatures tot op managmentniveau. Het inbrengen van agendapunten kan schriftelijk bij de secretaris van de raad. Tot nu toe vormen, samen met de Samuëlschool, alle leden van beide raden de ‘Gemeenschappelijkse Medezeggenschapsraad’ (GMR). Met de bestuursfusie met de Barendrechtse scholen wordt de GMR gevormd door een afvaardiging uit alle afzonderlijke MR-en.   
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring