Doelgroep

De leerlingen die de Ds. N.H. Beversluisschool bezoeken zijn leerlingen die een cognitieve en/of sociaalemotionele ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen als gevolg van
  
  • een beneden-gemiddelde intelligentie
  • een gediagnosticeerde gedragsstoornis of kenmerken hieraan gerelateerd
  • een lichamelijke beperking
  • dyslexie
  • een combinatie van bovengenoemde factoren

De kinderen t/m 7 jaar worden geplaatst in één van de twee observatie kleutergroepen, afhankelijk van hun onderwijsbehoefte is er een structuur- of een klimaatgroep.

We werken aan een klimaat, waarin de kinderen zich geaccepteerd weten, zich thuis voelen en (weer) willen leren. Vanuit deze basis, waarin kinderen (weer) leren vertrouwen in zichzelf en anderen te hebben, wordt ons onderwijs gegeven. Een goede relatie met de kinderen vinden we van groot belang. We benaderen kinderen met warmte en respect. We leggen de nadruk op aanleren en niet op afleren. We proberen de kinderen op een positieve manier te stimuleren. Correctie van het gedrag vindt vooral op non-verbale manier plaats (met de ogen of door een gebaar). Als dit niet helpt wordt vriendelijk, maar beslist uitgelegd waarom een bepaald gedrag niet kan. Duidelijkheid en overzichtelijkheid geven rust voor de kinderen. Dit komt tot uiting door:

  • Structuur in de tijd: de dagplanning wordt gevisualiseerd, zodat de kinderen zien wat ze die dag kunnen  verwachten.
  • Structuur in de ruimte: in alle lokalen worden de materialen zoveel mogelijk op dezelfde manier geordend.
  • Structuur in de activiteit: bij het begin van de les wordt het doel en de werkwijze van de les aangegeven.

We bieden de kinderen een effectieve instructie en waar nodig en mogelijk een aangepaste didactiek. Belangrijk is dat we het kind in zijn leren succeservaringen laten opdoen.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring